VI ER DEN KATOLSKE KIRKE

Sankt Marie Kirke i Haderslev

SANKT MARIE KIRKE

Blandt de mere end 1.000.000.000 katolikker på verdensplan er vi op mod 400 i Haderslev. Vi kommer fra flere forskellige lande og fra fire forskellige kontinenter: Europa, Asien, Amerika og Jylland!

Vi er måske ikke så mange her i området, men vi er med noget stort og mægtigt. Vi er her med det helt vidunderlige budskab om Guds kærlighed til alle mennesker.

I denne kirke mødes vi i de mest glædesfyldte øjeblikke i vort liv, i det mest sørgelige øjeblikke og i alt det, der er midt imellem. Vi ler og græder sammen og støtter hinanden, så godt, som vi nu kan.

Vi hører i denne kirke Gud tale til os. Vi mærke helt konkret og fysisk hans kærlighed til os i sakramenterne. Og vi beder sammen for vore medmennesker og for os selv med.

Mange frivillige bakker op om kirken og gør en stor indsats. Og under messen og under fejringen af sakramenterne hjælper mange til som ministranter, organister, læsere med videre, for at det skal blive så smukt som muligt.

VI ER DEN KATOLSKE KIRKE

Med 2000 års historie er vores familie spredt ud over seks kontinenter.

Vi har flere end 1.000.000.000 brødre og søstre. Vi er unge. Vi er gamle. Vi er rige. Vi er fattige. Vi er syndere. Vi er helgener.

Vi er ved Guds nåde den største velgørenhedsorganisation i verden. Vi bringer hjælp til alle uanset deres baggrund.

Vi sørger for skolegang til flere børn end nogen anden ikke statslig organisation. Vi skabte de første universiteter og driver fortsat tusindvis af uddannelsesinstitutioner rundt omkring i verden.

Vi kæmper for, at ethvert menneske skal respekteres fra undfangelse til naturlig død. Vi kæmper for familien og for ægteskabets hellighed.

Vi samlede de religiøse skrifter og skabte Biblen. Igennem 20 århundreder er vi blevet ledet af Biblens ord og af vores hellige tradition. Og siden Jesus sagde til sin discipel: “Du er Peter, og på den klippe vil jeg bygge min Kirke”, har der været en ubrudt række af hyrder – også kaldet paver – til at lede Jesu kirke på jord i kærlighed og sandhed.

Vi har del i alle de syv sakramenter og hele kristendommens fylde. I to tusind år har munke og nonner og vi andre med bedt for verden og fejret messe, sådan som Jesus sagde vi skulle gøre aftenen før, at han hengav sig selv for os på korset.

Det er godt og betryggende at vide, at noget forbliver uforanderligt, sandt, ægte og stærkt, nemlig vores katolske tro og Guds altomfavnende kærlighed til hvert eneste menneske.

© Copyright 2024 - Sankt Marie Kirke - Udviklet af Quoc Phu Le